Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Podzimní jarmark řemesel

Jarmark | 8. 9. (8 - 18 hodin) a 9. 9. (9 - 17 hodin) | Geopark Barrandien, Husovo nám. 87, Beroun - vstup ze Slapské uličky

Dvoudenní přehlídka hrnčířů a řemeslníků. Trhy jsou proslulé dobrým jídlem a pitím. Nerozlučně k nim patří i pohodová vystoupení hudebních skupin.

Při příležitosti DED (EHD – European Heritage Days),  významné celoevropské kulturně poznávací, společenské a výchovné akce bude  do Muzea Českého krasu ve dnech 8.  a 9. 9. 2012 snížené vstupné.

Vstupné v dobrovolné výši, minimálně však 1,- Kč na osobu:

  • Jenštejnský dům a čp. 88 – vstup budovou čp. 88 – hlavní expozice a výstavy:
    • „QUO VADIS“ – autorská výstava Zuzany Svobodové
    • „Jenštejnský dům v proměnách času“ výstava ku příležitosti čtyřstého výročí nejstaršího domu v Berouně, v současnosti sídla Muzea Českého krasu
  • Horní brána – expozice a vyhlídka

Vstupné dobrovolné:

  • Geopark Barrandien – řemeslný jarmark a prezentace chráněných dílen ze Středočeského kraje: Pro návštěvníky proslulých berounských řemeslných a hrnčířských trhů Muzeum Českého krasu každoročně připravuje podzimní jarmark řemesel v prostorách Geoparku Barrandien. Tato expozice pod širým nebem tak navodí iluzi pracovišť dovedných mistrů hrnčířů, kovářů, dráteníků a dalších, dnes už téměř vymizelých řemesel. Příjemným doplňkem bývá prodejní nabídka koření, bižuterie, hraček a lahůdek české kuchyně. Letošní jarmark doplní i stánky, kterými představí Středočeský kraj chráněné dílny.
  • Konírna – výstava „Beroun – Teplice Lughnasadh 2012“

Vstupné poloviční:

  • Muzeum Žebrák, pobočka Muzea Českého krasu v Žebráku – výstava „Průkopníci podnikání na Hořovicku“


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2012/podzimni-jarmark-remesel/

Citace:

muzeum: Podzimní jarmark řemesel. Muzeum Českého krasu [online]. 2.8.2012 [cit. 29.11.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2012/podzimni-jarmark-remesel/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.