Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Sochy mluvící vtipem, obrazy z dalekých zákoutí

Rozhovor | tip na výstavu |

Viktor Žuk (nar. 1964) a Nadija Katernoga (nar. 1965) jsou již pravidelnými účastníky hrnčířských trhů v Berouně. Díky keramice, která dokáže svým osobitým pojetím a vtipem upoutat, se u jejich stánku na chvíli pozastaví snad každý návštěvník nebo turista. V České republice bydlí již přes patnáct let. Inspirací je jim příroda. Prostřednictvím jejich díla, zvláště keramiky, se snaží směrovat fantazii diváků směrem k pohádce. Letos máte možnost setkat se s jejich uměním nejen na této akci, ale i v rámci výstavy Muzea Českého krasu. Ta bude zahájena při hrnčířských trzích a potrvá až do 2. 10.

Jste pravidelnými účastníky hrnčířských trhů? Po kolikáté se již účastníte?

Ano, trhů se účastníme vždy s nadšením. Letos to bude již po desáté.

Od kdy se věnujete výtvarné tvorbě? Kde hledáte náměty?

Už od mládí, kdy jsem studoval Střední uměleckou školu v Kyjevě. S přáteli výtvarníky a dalšími umělci jsem se podílel na založení skupiny Stroncium 90, která upozorňovala na stále trvající nebezpečí jaderné katastrofy. S touto skupinou, zejména mladých lidí, jsme pořádali také hudební festivaly a koncerty, na kterých se vystavovala naše výtvarná díla. Ve své tvorbě se snažím zachycovat život a radost z něj.

Odkud pocházíte?

Jsem z oblasti postižené černobylskou havárií atomové elektrárny. Do České republiky jsme se přestěhovali v roce 1988. S manželkou Nadijou Katernogou, která se také věnuje výtvarnému umění, máme ateliér v Odoleně Vodě u Prahy.

Jaká díla společně vytváříte?

Jedná se o keramiku, ale i o obrazy. V obrazech jdeme každý svou cestou. Já se věnuji abstrakci a vyobrazení africké krásy. Nad’a maluje květiny. Jsou to olejomalby i smíšené techniky na plátně.

Jaké exponáty představíte na berounské výstavě? Půjde jen o dekorativní plastiku?

Na výstavě kromě plastik uvedeme také malou sbírku afrických portrétů a evropských květů.

Bude na výstavě nějaká plastika, na kterou byste zvlášť upozornil?

Z plastik je to určitě kompozice Ufoni. Odkud se vzali? Odpověď možná nalezneme v naší budoucnosti. (smích)

Bude výstava uspořádána nějak tematicky nebo půjde o retrospektivu?

Přesně tak. Jedná se o průžez posledními deseti lety naší tvorby.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2013/sochy-mluvici-vtipem-obrazy-z-dalekych-zakouti/

Citace:

muzeum: Sochy mluvící vtipem, obrazy z dalekých zákoutí. Muzeum Českého krasu [online]. 22.8.2013 [cit. 23.5.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2013/sochy-mluvici-vtipem-obrazy-z-dalekych-zakouti/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.