Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Nezvratný osud Tiby i dalších továren

Přednáška | 17. 9. od 17 hodin | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Posluchači přednášek Muzea Českého krasu již měli možnost seznámit se s historií berounské textilní továrny Tiba. Jelikož jde o téma natolik zajímavé a veřejností vyhledávané, rozhodli jsme se ho rozšířit o zajímavosti nejen z podniku Tiba ve Dvoře Králové nad Labem, ale i dalších nevšedních továren z okolních regionů, které jsou často velmi zdevastovány. Přednáší: Ing. Josef Jiránek a Ing. Petr Šimr.

Fotografie míst ukáží i odhalilené stopy industriální historie. Například přebílené původní nápisy na zdech, původní technologie a její části, náznaky původních fasád. „Bude to tématicky zajímavé už jen z toho úhlu pohledu, pokud by posluchače napadlo vydat se na průzkum jakékoliv fabriky, začnou si všímat i detailů, nikoliv jen hmoty, “ prozradil Ing. Petr Šimr.

Response code is 404

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2013/tiba13/

Citace:

muzeum: Nezvratný osud Tiby i dalších továren. Muzeum Českého krasu [online]. 7.8.2013 [cit. 7.8.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2013/tiba13/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.