Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Jarmark řemesel

Jarmark | 13. 9. - 14. 9. 2014, So 8:00 - 18:00, Ne 9:00 - 17:00 | Geopark Barrandien, Husovo nám. 87, 266 01 Beroun

Dvoudenní přehlídka hrnčířů a řemeslníků. Trhy jsou proslulé dobrým jídlem a pitím. Nerozlučně k nim patří i pohodová vystoupení hudebních skupin.

Pro návštěvníky proslulých berounských řemeslných a hrnčířských trhů Muzeum Českého krasu každoročně připravuje jarmark řemesel pod širým nebem v prostorách expozice Geopark Barrandien. Tato expozice pod širým nebem tak navodí iluzi pracovišť dovedných mistrů. Příjemným doplňkem bývá prodejní nabídka koření, bižuterie, hraček a lahůdek české kuchyně. Jako každý rok i letos doplní Středočeský kraj jarmark stánky chráněných dílen.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2014/jarmark-remesel-2/

Citace:

muzeum: Jarmark řemesel. Muzeum Českého krasu [online]. 19.8.2014 [cit. 18.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2014/jarmark-remesel-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.