Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Devatero pohádek Karla Čapka

| 6. 7. - 1. 9. 2015 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Na výstavě čeká děti množství úkolů, při kterých si mohou vyzkoušet své fyzické schopnosti, otestovat svoji paměť nebo třeba prověřit – ve výtvarné dílně – svůj umělecký talent a porovnat ho s nadáním ilustrátora Josefa Čapka.  Nechybí informace o bratrech Čapkových a době, ve které žili a tvořili.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2015/devatero-pohadek-karla-capka-2/

Citace:

Lada Nestoridou: Devatero pohádek Karla Čapka. Muzeum Českého krasu [online]. 30.8.2015 [cit. 18.5.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2015/devatero-pohadek-karla-capka-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.