Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Jarmark řemesel v Geoparku Barrandien

jarmark | 10. 9. 2016 (8-18:00), 11. 9. 2016 (9-17:00) | Geopark Barrandien, Husovo nám. 87, Beroun (vstup ze Slapské ul.)

Pro návštěvníky proslulých berounských hrnčířských trhů Muzeum Českého krasu každoročně připravuje jarmark řemesel pod širým nebem v prostorách expozice Geopark Barrandien. Příjemným doplňkem návštěvy geoparku tak bývá prodejní nabídka koření, bižuterie, oblečení nebo hraček. Jako každý rok i letos doplní jarmark stánky chráněných dílen Středočeského kraje.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2015/jarmark-remesel-v-geoparku-barrandien/

Citace:

Lada Nestoridou: Jarmark řemesel v Geoparku Barrandien. Muzeum Českého krasu [online]. 30.8.2015 [cit. 23.1.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2015/jarmark-remesel-v-geoparku-barrandien/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.