Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Český PLAKÁT ……

Výstava | Vernisáž výstavy 7.9.2016 od 14.30 hod. | Domov seniorů TGM, Pod studánkou 1884, Beroun

Výstava Český PLAKÁT … představuje nejrůznější výtvarné styly v plakátu od začátku 20.století do konce osmdesátých let. Většina děl se zabývá obchodní reklamou a filmovou propagací.

Tato výstava vznikla ve spolupráci s Agenturou ProVás s. r. o., která plakáty zapůjčila.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2016/cesky-plakat-2/

Citace:

Lada Nestoridou: Český PLAKÁT ……. Muzeum Českého krasu [online]. 24.8.2016 [cit. 26.6.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2016/cesky-plakat-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.