Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Evropské minerální dny 2017

akce | 23. 9. 2017, v 8:15, 9:00 a 10:45 hod. | sraz před MČK: Husovo nám. 87, Beroun

Velkolom Čertovy schody, Vápenka Čertovy schody a Muzeum Českého krasu v Berouně připravují v rámci akce Evropské minerální dny (22. – 24. 9. 2017) na sobotu 23. září 2017 již tradiční exkurzi do aktivních vápencových lomů Velkolomu Čertovy schody s prohlídkou rekultivace po ukončení těžby.

Účastníci se mohou těšit i na ukázku těžební a dopravní techniky nejen Caterpillar používaných v lomech a presentovaných tentokrát v technických prostorách (nikoliv na dně) lomů doplněnou malým občerstvením. V rámci exkurze proběhne v prostorách lomu i prezentace pyrotechnické služby Policie ČR včetně ukázky pyrotechnického výjezdového vozidla, obleku a imitační pyrotechniky. Součástí programu je i komentovaná prohlídka Geologicko – paleontologické expozice Muzea Českého krasu v Berouně a Geoparku Barrandien vedená paleontology a geology muzea Mgr. Štěpánem Rakem, RNDr. Petrou Přidalovou a Mgr. Pavlem Bokrem.

„V rámci Minerálních dnů 2017 si pracovníci přírodovědného oddělení Muzea Českého krasu, p.o. připravili pro zájemce – kromě komentované prohlídky Geoparku, kdy budou návštěvníci seznámeni s geologickým vývojem Českého krasu a Barrandienu a komentované prohlídky stálé geologicko-paleontologické expozice – také paleontologickou poradnu. Zájemci si mohou donést své nálezy zkamenělin, hornin či minerálů a pracovníci MČK, p.o. se pokusí vše pourčovat, zjistit sběratelskou hodnotu nálezu či jejich potenciální vědecký význam.“

Po ukončení programu EMD budou účastníkům v Muzeu Českého krasu, p.o. až do 17. hodiny zpřístupněny za symbolické vstupné stálé expozice muzea či vyhlídka na město a okolí z ochozu Plzeňské brány. V prostorách muzea bude možno zhlédnout jedinečnou výstavu prací Káji Saudka s názvem Kája Saudek – Tajemství Zlatého koně.

Exkurze pro veřejnost  proběhne ve třech skupinách, sraz přihlášených účastníků jednotlivých skupin je v 8:15, v 9:00 a v 10:45 před Muzeem Českého krasu (Husovo nám. 87, Beroun, www.muzeum-beroun.cz).

UPOZORNĚNÍ: Exkurze se může zúčastnit pouze 40 osob v jedné skupině. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 311 624 101: 9:00 (ne od 10:00) – 12:00, 12:45 – 17:00 do pokladny Muzea Českého krasu, nejlépe ve dnech út – ne. Přihlášky do 18. září. Účast na exkurzi je zdarma.

program_2017


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2017/evropske-mineralni-dny-2017/

Citace:

Petra Zeidlerová: Evropské minerální dny 2017. Muzeum Českého krasu [online]. 3.8.2017 [cit. 6.7.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2017/evropske-mineralni-dny-2017/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.