Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Výjimečné zkameněliny a jejich význam

Přednáška | 4. září 2019, 18 h |

Přednáška Prof. RNDr. Oldřicha Fatky, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK) o mimořádných zkamenělinách, ve kterých se zachovaly otisky měkkých tkání a orgánů a jsou tak vzácným dokladem   pradávného chování a vztahů mezi organismy.

Ve středu 4. září 2019 od 18 h

Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun

Vstup zdarma.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2019/14077/

Citace:

Vlastimil Kerl: Výjimečné zkameněliny a jejich význam. Muzeum Českého krasu [online]. 20.8.2019 [cit. 2.12.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2019/14077/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.