Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

O čem se psalo v červnu 1989? – reflexe dobového tisku

Reflexe dobového tisku | srpen 1989 |

O čem se psalo v regionálním tisku v srpnu 1989?

I v souvislosti s dnešním nedostatkem pracovních sil je zajímavá stránka s inzeráty – poptáváno bylo mnoho zaměstnanců různých profesí (a to v každém čísle týdeníku). Ještě stále se taktéž vstupovalo do Lidových milicí, objevil se také kritický postřeh občanky k organizačnímu zajištění festivalu Talichův Beroun.

➡️V listopadu uplyne 30 let od Sametové revoluce. Muzeum Českého krasu bude v průběhu celého roku 2019 zveřejňovat články z regionálního týdeníku Budovatel, aby vám připomnělo, čím žilo tehdejší Berounsko, potažmo celá společnost v roce 1989.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2019/o-cem-se-psalo-v-cervnu-1989-%e2%80%93-reflexe-doboveho-tisku-2/

Citace:

Vlastimil Kerl: O čem se psalo v červnu 1989? – reflexe dobového tisku. Muzeum Českého krasu [online]. 16.8.2019 [cit. 10.8.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2019/o-cem-se-psalo-v-cervnu-1989-%e2%80%93-reflexe-doboveho-tisku-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.