Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Odpoledne s netopýry

Beseda, ukázky, dílnička, poradna | 30. srpna 2019, 15 - 17 hod. |

Už jste si někdy pohladili netopýra? Chcete se dozvědět více o životě těchto zajímavých živočichů? Vydejte se za nimi do berounského Muzea Českého krasu na akci Odpoledne s netopýry, která se tam koná v pátek 30. srpna 2019 od 15 – 17 hodin. Na programu je krátká přednášku spojená s promítáním, ukázky živých netopýrů a dětská netopýří dílnička. Součástí akce bude i netopýří poradna, kde budete moci získat informační a propagační materiály.

Uvidíte živé ochočené netopýry, které si budete moci zblízka prohlédnout, pohladit či nakrmit. Dozvíte se mimo jiné co netopýři jí, kde žijí, co je ohrožuje či co dělat v případě, že narazíte na zraněného netopýra, nebo když ho objevíte ve své nemovitosti. Mnoho zajímavostí se dozvíte z dokumentárního filmu Netopýři ve tmě. Výrobky z dětské dílničky v podobě papírového netopýra si děti budou moci odnést domů.

Pořádá Muzeum Českého krasu ve spolupráci s ZO ČSOP Nyctalus. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Nyctalus vznikla v červnu 2006. Zabývá se ochranou netopýrů, zejména péčí o netopýry nalezené na území Prahy a chovem hendikepovaných netopýrů za účelem širšího vzdělávání veřejnosti, nejčastěji při netopýřích nocích a dalších veřejně přístupných akcích. Od roku 2009 spolupracuje se záchrannou stanicí AVES v Brandýsku u Kladna. Od roku 2010 je akreditovaným osvětovým ekocentrem ČSOP.

Jednotné vstupné 30 Kč/osoba.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2019/odpoledne-s-netopyry-3/

Citace:

Vlastimil Kerl: Odpoledne s netopýry. Muzeum Českého krasu [online]. 15.8.2019 [cit. 13.8.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2019/odpoledne-s-netopyry-3/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.