Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Velká hospodářská krize jako předpoklad demokracie

Přednáška | 12. září 2019, 18 hod. |

Další přednáška z cyklu Setkávání v muzeu, který se koná s finanční podporou města Berouna. Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (FF UK) se zaměří na souvislosti největší hospodářské krize moderní éry s hlubokou krizí demokratického systému.

V tomto roce uběhlo 90 let od vypuknutí nejhlubší hospodářské krize moderní éry, která se stala předzvěstí hluboké krize demokratického systému, ústící až do vypuknutí světové války. O analýzu hospodářského propadu a jeho souvislosti s politickým vývojem jsme požádali pana Jakuba Rákosníka, mj. autora knihy Kapitalismus na kolenou. Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934 (Praha 2012).

Vstupné 20 Kč.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2019/velka-hospodarska-krize-jako-predpoklad-demokracie/

Citace:

Vlastimil Kerl: Velká hospodářská krize jako předpoklad demokracie. Muzeum Českého krasu [online]. 23.8.2019 [cit. 19.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2019/velka-hospodarska-krize-jako-predpoklad-demokracie/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.