Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

ZMĚNA PROGRAMU – Dny evropského dědictví (EHD)

Akce Beroun, Žebrák Hořovice | 12. - 13. září 2020 |

Jako každoročně se MČK zapojí do oslav Dnů evropského dědictví (European Heritage Days). Letos se kůli zrušení berounských Hrnčířských trhů a s ohledem na hygienická opatření neuskuteční tradiční jarmark v Geoparku Barrandien. Muzeum však pro své návštěvníky připravilo řadu jiných akcí.


Sobota a neděle 12. – 13. září 2020

Vstup do všech objektů muzea (Jenštejnský dům, Geopark Barrandien, Horní brána, Městské muzeum v Žebráku, Muzeum Hořovicka) za symbolickou 1 Kč.

Sobota 12. září 2020

Beroun 9 – 16 hod. Den s geologem

Zábavně edukační program pro malé i velké v geoparku. Ukázky rýžování granátů a prezentace zkamenělin z regionu.

ZMĚNA PROGRAMU
U ukázek rýžování zlata a vyklepávání zkamenělin avizovaných na Dny evropského dědictví v 12.9.2020 není možné dodržet aktuálně nařízená a doporučená protiepidemiologická opatření. Proto dojde ke ZMĚNĚ PROGRAMU s ohledem na aktuální vývoj šíření koronaviru. Může být omezen i počet návštěvníků. Program bude upraven operativně při zachování protiepidemiologických opatření (roušky, desinfekce rukou, rozestupy)

Návštěvníci s mobilním telefonem si budou moci vyzkoušet najít a vyfotografovat zajímavé detaily kamenů (zkameněliny, krystaly, minerály). No schválně, komu se povede v geoparku najít a vyfotografovat stejné detaily podle vzorových fotografií?

Pro omezený počet návštěvníků, můžeme nabídnout například rýžování českých granátů, které je možné provádět samostatně.

Žebrák 15 – 16 hod. Doprovodný program k výstavě módy Proměny dámské módy 1880 – 1910

Tvořivý workshop  - oblékni si svého Igráčka (poplatek za figurku a materiál 30 Kč)

Hořovice 9 – 13 hod. Hořovické toulání

Zábavné putování po památkách Hořovic a okolí včetně hry „Šifra Jana z Říčan“ v Muzeu Hořovicka pořádá spolek Sedmikráska Hořovice. Bližší informace na přiloženém letáku a FB. Různé trasy s úkoly pro malé i velké. Startovné 10 Kč/osoba, start od 9 hod. v zahradě Klubu Labe.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2020/dny-evropskeho-dedictvi-ehd/

Citace:

Vlastimil Kerl: ZMĚNA PROGRAMU – Dny evropského dědictví (EHD). Muzeum Českého krasu [online]. 19.8.2020 [cit. 16.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2020/dny-evropskeho-dedictvi-ehd/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.