Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Hradozámecká noc Hořovice

Zábavní program | 29. srpna 2020, 18-22 hod. |

Muzeum Hořovicka, pobočka MČK, se i letos zapojí do Hradozámecké noci v Hořovicích. Uskuteční se v sobotu 29. srpna od 18 do 22 hodin na nádvoří Starého zámku a v prostorách muzejních expozic. Pro návštěvníky je připraven bohatý program.

Těšit se mohou na přednášku spisovatele Otomara Dvořáka pojednávající o historii Starého zámku. Zmíněny budou též zajímavé osobnosti a tajemné podzemí tohoto původně gotického hradu. Kouzlo okamžiku a středověkou atmosféru dokreslí hudební produkce kapely GUTTA z Plzně.

V rámci komentovaných prohlídek Muzea Hořovicka si návštěvníci mohou prohlédnout i dvě aktuální výstavy. Pro letošní rok byla jako výstavní témata zvolena významného jubilea 400 let od bitvy na Bílé hoře. Na výstavě Zbraně vojáků třicetileté války uvidí ukázky dobových chladných i palných zbraní. Exponáty zapůjčil šermířský a divadelní spolek Harcíři z Rokycan, kteří také během večerního kulturního programu vystoupí se šermířským představením.

Druhá výstava s názvem Pavel Aretin z Ehrenfeldu – mapa na pozadí českého stavovského povstání pojednává o významném kartografickém díle první poloviny 17. století, kterým je mapa Čech vytvořená Pavlem Aretinem z Ehrenfeldu. Panely byly zpracovány a zapůjčeny Mapovou sbírkou a Geografickou knihovnou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Panelová výstava je doplněna ukázkou výzbroje vojáků stavovské i císařské armády.

Akce „Hradozámecká noc“ je celorepubliková, pořádá ji Národní památkový ústav.

Občerstvení zajištěno.

Vstupné 20 Kč/osoba.

areál Starý zámek, Muzeum Hořovicka, Vrbnovská 27, Hořovice


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2020/hradozamecka-noc-horovice-2/

Citace:

Vlastimil Kerl: Hradozámecká noc Hořovice. Muzeum Českého krasu [online]. 12.8.2020 [cit. 25.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2020/hradozamecka-noc-horovice-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.