Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Etnografická expozice

Stálá expozice | Otevírací doba / Opening Hours | Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun

Etnografická expozice evokuje zařazením jednotlivých sbírkových předmětů uspořádání venkovského interiéru 1. poloviny 19. století. Dle zásady „část za celek“ je zde použit sbírkový materiál, který je nositelem informace a zároveň je vizuálně zajímavý.

Skládá se z tzv. svatého koutu jako připomínky duchovní spirituality, dále pak z intarzované truhly užívané spíše v selských domácnostech, stejně jako intarzovaného nástavcového misníku pocházejícího ze druhé poloviny 18. století.

Expozice je doplněna dvěma židlemi, kolébkou, přeslicí a kolovratem jako připomínkou práce a intimního života rodiny, dvou věcí, které se v lidovém interiéru odedávna prolínají a doplňují.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2010/etnografie/

Citace:

muzeum: Etnografická expozice. Muzeum Českého krasu [online]. 7.9.2010 [cit. 23.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2010/etnografie/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.