Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Posviťme si na osvícence

| Do června 2011 | Na program je nutné se objednat

Detektivní program inspirovaný team-buildingovými hrami je založen na poznávání regionálních osobností tzv. národního obrození (v rozsahu 2.pol.18.- 2.pol.19.stol). Obsahově lze hru upravit dle požadavků na konkrétní „osvícence“ (K.Kazda, L.Zvonař, bratři Nejedlí, Š.Hněvkovský, J. Jungmann aj.). Žáci pracují s poskytnutou literaturou, sbírkovými předměty a mapou. Třístupňová hra vede od typování osobnosti dle indicií, přes heuristickou fázi k finálnímu krátkému projevu jednotlivých zástupců týmu o vystopované osobnosti. Délka programu 45min., počet účastníků max. 25.

Cílová skupina: 6. – 9. třída ZŠ
Cíle: Seznámení s regionálními osobnostmi národního obrození
Mezipředmětové vazby: Historie, rétorika, literatura

více informací, objednání


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2010/posvitme-si-na-osvicence/

Citace:

Mgr. Dana Hradilová: Posviťme si na osvícence. Muzeum Českého krasu [online]. 8.9.2010 [cit. 1.4.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2010/posvitme-si-na-osvicence/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.