Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Pamětní síň Václava Talicha

Stálá expozice | Otevírací doba | Expozice dočasně nepřístupná

Talichova Vila

V polovině 30. let se v Berouně usadil věhlasný dirigent Václav Talich (1883 – 1961). Bylo to v době, kdy se u něj projevovala značná únava ze zahraničních angažmá a Talich se rozhodl nadále působit především v Československu.

Proto si také pořídil vedle svého pražského domova ještě jeden v klidném prostředí v kontaktu s přírodou. V roce 1936 si koupil vilu v údolí Brdatka, jehož část od roku 1958 nese jeho jméno. V roce 1961 Václav Talich v Berouně zemřel a je zde pochován.

Pamětní síň Václava Talicha představuje dirigentův umělecký i osobní život, a to prostřednictvím fotografií, vysvědčení, rukopisných poznámek, partitur, divadelních programů, dopisů přátel i obdivovatelů…

Věnuje se také spolupráci Václava Talicha s Českou filharmonií a Operou Národního divadla a jeho pedagogické činnosti. Proslulost Václava Talicha dokumentují četná vyznamenání, diplomy a čestná uznání.

Václav Talich diriguje, zdroj: youtube.com

Pamětní síň Václava Talicha

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2010/talich/

Citace:

muzeum: Pamětní síň Václava Talicha. Muzeum Českého krasu [online]. 7.9.2010 [cit. 23.1.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2010/talich/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.