Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

V hlavě – autorská výstava Barbory Jakůbkové

Výstava | 7. 9. - 2. 10. 2011, vernisáž 7. 9. v 17 hodin | 1. patro Jenštejnského domu, Husovo nám 87, Beroun

Autorská výstava regionální výtvarnice umožní nahlédnout do procesu přípravy divadelních představení. Návštěvníci uvidí tu část výtvarné scénografické tvorby, která je zpravidla určená úzkému okruhu spolupracovníků podílejících se na tvorbě divadelního představení. Autorka vystaví návrhy loutek, ale i loutky  realizované, přípravné kresby pro animace a projekce, modely scén i  jiné artefakty z období 2006 až 2011.

FOTOGRAFIE

Web Barbory Jakůbkové: www.barbora.jakubkova.cz


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2011/jakubkova/

Citace:

muzeum: V hlavě – autorská výstava Barbory Jakůbkové. Muzeum Českého krasu [online]. 7.9.2011 [cit. 19.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2011/jakubkova/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.