Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

20 let archeologie Berounska a Hořovicka

stálá expozice | Otevírací doba / Opening Hours | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Expozice připravená Ústavem archeologické památkové péče středních Čech představuje archeologické výzkumy realizované na Berounsku v průběhu posledních dvaceti let. Výstava se koná u příležitosti dvacátého výročí založení Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

Response code is 404

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2013/archeologie-berounska-a-horovicka/

Citace:

muzeum: 20 let archeologie Berounska a Hořovicka. Muzeum Českého krasu [online]. 2.9.2013 [cit. 26.6.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2013/archeologie-berounska-a-horovicka/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.