Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Geologická vycházka do okolí Radotína

Exkurze | 26.10.2013, sraz v 9:15 na zastávce K Cikánce nad Radotínskou cementárnou. | Doporučené spojení z Prahy, bus.č.120, ze zastávky Na Knížecí v 8:30.

Radotín, Lochkov, Kosoř jsou celosvětově proslulé geologické pojmy. Všechna tři místa obsahují nesčetná paleontologicky významná naleziště, především pak z období siluru a devonu. Lochkov má ve svém obecním znaku dokonce – jako jediná obec v celé České republice – schránky zkamenělých hlavonožců a v nedalekém lomu se dokonce hlavonožcový vápenec těžil jako oblíbený dekorační kámen. V údolí pod Kosoří se nacházejí spodnodevonské lokality s mezinárodním významem, Černá rokle a „Sudy“. Při geologické vycházce poznáme nejvýznamnější lokality v okolí výše zmíněných obcí a nasbíráme si typické zkameněliny hlavonožců, mlžů a proslulých trilobitů.

Sobota 26. 10. 2013, sraz  v 9:15 na zastávce K Cikánce nad Radotínskou cementárnou. Doporučené spojení z Prahy, bus.č.120, ze zastávky Na Knížecí v 8:30.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2013/geologicka-vychazka-do-okoli-radotina/

Citace:

muzeum: Geologická vycházka do okolí Radotína. Muzeum Českého krasu [online]. 24.9.2013 [cit. 16.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2013/geologicka-vychazka-do-okoli-radotina/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.