Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Geologická exkurze do Koněprus

Exkurze | 18. 10. 2014 od10:00 |

Muzeum Českého krasu vás srdečně zve na tradiční podzimní geologickou exkurzi spojenou se sběrem zkamenělin. Tentokrát navštívíme světově proslulé naleziště u Koněprus, kde se seznámíme s praobyvateli korálových, stromatoporových a mechovkových útesů, které se zde rozkládaly ve čtvrté periodě starších prvohor v devonu.

Nasbíráme si zkameněliny schránek ramenonožců, zdobené mechovky, překrásné ulity plžů a jistě i nějakého toho trilobita!

Sraz na zastávce  MHD „Plzeňka“ v Berouně, odkud odjíždí spoj v 10.18 k jeskyním. Odjezd je plánován autobusem od jeskyní ve 14.28. Majitelé vozů mohou parkovat u jeskyní na parkovišti, kam dorazíme cca v 10:38.

S sebou doporučujeme menší kladivo, pevnou obuv, noviny na balení vzorků, svačinu, vodu a dobrou náladu.

Exkurzi povedou paleontolog muzea Mgr. Štěpán Rak a RNDr. Petra Přidalová, muzejní geolog.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2014/geologicka-exkurze-do-koneprus/

Citace:

muzeum: Geologická exkurze do Koněprus. Muzeum Českého krasu [online]. 15.9.2014 [cit. 18.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2014/geologicka-exkurze-do-koneprus/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.