Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Hledáme druhou planetu zemi

přednáška | 1. 10. v 19:00 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Astronomové objevují exoplanety, tedy planety mimo Sluneční soustavu jak na běžícím pásu. Jak takové planety vypadají, kde jsou a jak se dají objevit? A může na nich existovat život? Na tyto i další otázky se dozvíte odpovědi na přednášce Ervína Wollera z Hvězdárny Žebrák. Následovat bude prezentace astronomických zajímavostí z Hvězdárny Žebrák od Vladislava Slezáka – pád meteoritu, nová odborná činnost – pozorování denních bolidů, přístavba přírodovědného centra a promítání aktuální noční oblohy Po skončení přednášky proběhne za předpokladu příznivého počasí astronomické pozorování dalekohledy.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2014/hledame-druhou-planetu-zemi/

Citace:

muzeum: Hledáme druhou planetu zemi. Muzeum Českého krasu [online]. 1.9.2014 [cit. 7.8.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2014/hledame-druhou-planetu-zemi/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.