Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Den Středočeského kraje

oslava | 28. 10. 2015 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun a Muzeum Žebrák, Náměstí 69, Žebrák

28. října slavíme Den Středočeského kraje. Jelikož Středočeský kraj je zřizovatelem Muzea Českého krasu, nabízíme v tento den návštěvníkům vstup do všech expozic a poboček za symbolické vstupné. Můžete tak navštívit i Plzeňskou bránu a Muzeum Žebrák. V Berouně bude na děti a jejich rodiče čekat soutěžní putování po muzeu, na jehož konci dostanou sladkou odměnu a pamětní diplom.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2015/den-stredoceskeho-kraje-3/

Citace:

Lada Nestoridou: Den Středočeského kraje. Muzeum Českého krasu [online]. 28.9.2015 [cit. 18.5.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2015/den-stredoceskeho-kraje-3/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.