Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Případ Václava Talicha

přednáška | 15. 10. 2015 od 18:00 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Přednáška autora poslední knihy o Václavu Talichovi, která v se zabývá Talichovým dirigentským působením za protektorátu a v poválečných letech.  Přednáší PhDr. Jiří Křesťan, CSc.

O knize, jejím autorovi a samozřejmě o Václavu Talichovi si s PhDr. Jiřím Křesťanem, CSc. povídala Jiřina Leitnerová:

Historik přiblíží své putování proti proudu času za Václavem Talichem

Bude téma přednášky vycházet z obsahu knihy, kterou jste o V. Talichovi napsal?

Opravdu uvedu posluchače do světa, do něhož jsem se v knížce vydal. Především do let druhé světové války, kdy Múzy byly umlčovány či vábeny ke službě vládcům. I Václav Talich musel nastoupit svou cestu „údolím ponížení“.

Při čtení knihy si člověk uvědomí, kolik jste musel prostudovat materiálu, abyste získal ucelený obraz o době i osobnosti dirigenta. Jak dlouho Vám trvalo zpracování podkladů do konečné podoby?

Text o Talichově případu je „vedlejším produktem“ mého téměř tři desetiletí trvajícího výzkumu osobnosti Zdeňka Nejedlého  Zaujalo mě, jak osudově se jejich životy protnuly. Vysedával jsem celé dny v archivech a knihovnách, měl jsem možnost bádat i v Moskvě…

Objevil jste nějaké dosud neznámé informace o V. Talichovi?

Měl jsem v rukou dokumenty badateli dosud nevyužité, třeba o vyšetřování jeho údajné kolaborace, hojně jsem využil i neznámé osobní korespondence. Nejvíce si cením toho, že jsem byl aspoň krátce či zprostředkovaně v kontaktu s pamětníky – s Ivanem Medkem či s Talichovou dcerou Vítou Dejmalovou, měl jsem možnost vyzpovídat také obávaného Karla Vaše, který měl dirigenta v květnu 1945 několik hodin ve své moci.

Překvapilo Vás něco z jeho života nebo ze vztahů ať už z uměleckých nebo politických kruhů?

Let historika strojem času bývá plný překvapení. Vládce světa i křehké umělce naleznete mnohdy v nečekaných situacích. Zajímá mě také, jak se mění vnímání událostí podle toho, kdo je vypráví. Podařilo se mi snad zpochybnit některé mýty, přežívající kolem Talicha. Například o jeho zatčení, kdy měl být potupně veden městem v poutech a pod bodáky. Nebyl.

Přednášel jste už někde o V. Talichovi? Pokud ano, jaký měla přednáška ohlas?

Knížku jsem představoval v Praze, v Havlíčkově Brodě a v Jihlavě, několikrát jsem byl v Českém rozhlase. Je příjemné pobýt s lidmi, které zajímají podobné věci.

V Berouně je V. Talich známou osobností, očekáváte nějaké provokativní nebo komplikované otázky?

Podívejte se, já nejsem soudce. Názory jiných mě obohacují. Psali jsme si o tom s vynikajícím talichovským badatelem Milanem Kunou. Je jasné, že některé věci budeme vnímat každý trochu jinak, vzájemně se ale respektujeme. Talichovi berounští ctitelé jsou zajisté stejně kultivovaní jako ti londýnští z Dvořákovy společnosti, kteří vydávají můj text o Talichově případu ve svém časopise. A komplikované otázky? Není hanba, když historik přizná: „Nevím.“ Minulý svět přece neobnovíme v jeho úplnosti, nemůžeme se na něj ani podívat očima těch, kteří už tu nejsou. To neznamená, že bychom se o to neměli pokoušet.

Napsal jste tři knihy, pracujete už na shromažďování podkladů pro další? Prozradíte nebo alespoň naznačíte, o čem bude?

Nápady postupně zrají, popravdě řečeno nyní nevím, který z nich mě v nejbližší době osloví. Přiznám se, že jsem se po nesmírném vypětí nad monografií o Z. Nejedlém musel naučit trochu odpočívat.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2015/pripad-vaclava-talicha/

Citace:

Lada Nestoridou: Případ Václava Talicha. Muzeum Českého krasu [online]. 28.9.2015 [cit. 28.10.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2015/pripad-vaclava-talicha/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.