Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Podzimní geologická exkurze – Výprava do okolí Radotína

exkurze | 8.10.2016 od 10:30 hod. |

V sobotu 8.října 2016 pořádá Muzeum Českého krasu tradiční podzimní geologickou exkurzi, kterou povede Mgr. Štěpán Rak, geolog a paleontolog Muzea Českého krasu, p.o. v Berouně.

Tentokrát se vydáme do okolí Radotína a navštívíme tři světoznámé lokality zkamenělin: Ortocerový lůmek, Černou rokli u Kosoře a Sudy pod Kosoří. Poznáme geologický vývoj Radotína, Lochkova a Kosoře a v sutích jistě narazíme na typické zkameněliny, na četné schránky ortocerů, mlžů, trilobitů a ramenonožců. Projdeme se po dně silurského a devonského moře, uvidíme různé typy vápenců a seznámíme se se specifickým řemeslem, s nímž jsou zdejší lomy neodmyslitelně spjaty.

Sraz na zastávce “ K Cikánce“ v 10:30 hod. (bus č. 120 z Knížecí v 9:30 hod., nebo z Radotína v 10:20 hod.). Autem lze parkovat nedaleko radotínské cementárny, pod zastávkou „Cementárna Radotín“ nebo u sběrného dvora Radotín.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2016/podzimni-geologicka-exkurze-vyprava-do-okoli-radotina/

Citace:

Lada Nestoridou: Podzimní geologická exkurze – Výprava do okolí Radotína. Muzeum Českého krasu [online]. 13.9.2016 [cit. 27.11.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2016/podzimni-geologicka-exkurze-vyprava-do-okoli-radotina/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.