Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Podzimní řemeslné trhy v Geoparku Barrandien

akce | 9. 9. 2017 od 8 do 18 hod., 10. 9. 2017 od 9 do 17 hod. | Geopark Barrandien, Husovo nám. 87, Beroun (vstup ze Slapské ul.)

Podzimní řemeslné trhy v Muzeu Českého krasu se již tradičně spojují s oslavou Dnů evropského dědictví. Ve dnech 9. – 10. září 2017 je proto vstupné do poboček muzea v Berouně dobrovolné, platí to i pro Muzeum Hořovicka ve Starém zámku v Hořovicích.

V Berouně na Vás bude čekat Jenštejnský a Salátovský dům s výstavou „Kája Saudek-Tajemství Zlatého koně“, dále pak Plzeňská brána, z které je krásný výhled na historické centrum (o trzích zaplněné k nepoznání). V Geoparku Barrandien pro návštěvníky připravujeme jarmark řemesel pod širým nebem. Dále zde bude doprovodný program zaměřený na paleontologii.

Muzeum budete moci o trzích navštívit v sobotu od 8 do 18 hod., v neděli od 9 do 17 hod.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2017/podzimni-remeslne-trhy-v-geoparku-barrandien/

Citace:

Petra Zeidlerová: Podzimní řemeslné trhy v Geoparku Barrandien. Muzeum Českého krasu [online]. 5.9.2017 [cit. 31.10.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2017/podzimni-remeslne-trhy-v-geoparku-barrandien/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.