Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Program na 28. září 2018

doprovodný program pro děti | 28. 9. 2018 | Husovo nám. 87

Sv. Václav

Na Den české státnosti si přijďte osvěžit své znalosti o sv. Václavovi. Rodiny s dětmi čeká krátký nenáročný program u příležitosti jeho svátku.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2018/program-na-28-zari-2018/

Citace:

Vlastimil Kerl: Program na 28. září 2018. Muzeum Českého krasu [online]. 27.9.2018 [cit. 25.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2018/program-na-28-zari-2018/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.