Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Dr. Josef Maličký – archeolog, muzejník, právník

Výstava v Hořovicích | 14. září - 28. října 2019 |

V Muzeu Hořovicka, pobočce Muzea Českého krasu,  je od 14. září 2019 k vidění nová komorní výstava věnovaná Josefu Maličkému, významné osobnosti kulturního života města Hořovice.

Výstava přístupná do 28. října 2019 v prostorách stálé expozice Muzea Hořovicka na Starém zámku připomene nejen široký profesní život Josefa Maličkého, ale představí také cenné archeologické nálezy a památky získané jeho rozsáhlou muzejní činností.

V srpnu letošního roku uplynulo 50 let od úmrtí významné osobnosti kulturního života města Hořovic JUDr. et PhDr. Josefa Maličkého (1903 – 1969). Majitel poslední hořovické advokátní kanceláře proslul zejména jako archeolog. Od roku 1948 spolupracoval s Archeologickým ústavem ČSAV na archeologických výzkumech na Hořovicku, pomohl objevit lokality Tihava, Háj u Hořovic, Žebrák, Lážovice, Plešivec aj.

Byl také dlouholetým správcem hořovických muzejních sbírek, které významně rozšiřoval a vědecky zhodnocoval. Působil jako okresní konzervátor památkové péče a z této pozice dohlížel například v roce 1950 na zrušení františkánského kláštera v Hořovicích. Od roku 1966 až do své smrti v roce 1969 byl kronikářem města Hořovic. Napsal řadu odborných a populárně naučných článků a studií, kterými představoval veřejnosti nejstarší minulost regionu. Z jeho pera pochází historická stať o Hořovicích jako rodišti Jiřího z Poděbrad.

Vernisáž komorní výstavy proběhla v sobotu 14. září 2019 ve 14 hodin v Muzeu Hořovicka, areál Starý zámek, Vrbnovská 27, Hořovice, její součástí byla i komentovaná prohlídka. Následovala vycházka po stopách archeologických objevů Dr. Maličkého na vrch Plešivec. Komentovanou vycházku vedl Mgr. Tomáš Polišenský,archeolog Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2019/14141/

Citace:

Vlastimil Kerl: Dr. Josef Maličký – archeolog, muzejník, právník. Muzeum Českého krasu [online]. 3.9.2019 [cit. 28.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2019/14141/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.