Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY: Trojice nových výstav v Domově seniorů TGM

Výstavy | do konce roku 2019 |

Tři nové výstavy jsou nově k vidění v Domově seniorů TGM v Berouně. Klienti a návštěvníci domova si mohou prohlédnout výstavu o kávě „Hořké zlato“, dále nahlédnou do „Historie českých kuchařských knih“ a seznámí se s životním stylem a uměním z přelomu 19. a 20. stol na výstavě „Secese: Ze života našich prababiček“.

Slavnostní zpřístupnění výstav proběhlo 3. října 2019 od 14.30 hod. v Domově seniorů TGM, Pod Studánkou 1884, Beroun společně s oslavou 8. výročí založení Domova seniorů TGM. Záštitu převzala Mgr. Aneta Heřmanová, DiS., radní pro sociální věci Středočeského kraje. Vstup na výstavy je zdarma v rámci provozní doby DS TGM pro veřejnost.

Až do konce roku 2019 zde budou k vidění následující panelové výstavy:

Hořké zlato
Výstava seznamuje na osmi bohatě ilustrovaných panelech nejen s historií konzumace kávy ve světě i u nás, ale i s problémy spojenými s produkcí a obchodováním s touto významnou kulinářskou komoditou. Přibližuje kolik práce a úsilí se skrývá za jedním voňavým šálkem kávy. Můžete se pousmát nad legendou o objevení účinků kávových zrn nebo nad protesty anglických žen v 17. století proti pití kávy. Dozvíte se, kolik kávových zrnek používala M. D. Rettigová na šálek dobré kávy a co se skrývá za tajemstvím unikátní chuti cibetkové kávy. A samozřejmě ještě více, přijďte se podívat!

Expozice „Hořké zlato“ vznikla za spolupráce těchto organizací: EDUCON, Ekumenická akademie Praha a Muzeum gastronomie v rámci projektu Muzeo Mundial – Muzeum světa.
Text a grafické zpracování ak. mal. Nina Provaan Smetanová, MgA. Ladislav Provaan.

Historie českých kuchařských knih
Ilustrované panely představují kuchařské knihy od prvního rukopisu z konce 15. století až po kuchařky vydané do roku 1990. Možná vás překvapí, že prvním známým autorem kuchařské knihy byl alchymista Bavor Rodovský s Hustiřan, že si šlechtičny v 17. století vyměňovaly recepty na moučníky a že první recept na naši slavnou svíčkovou na smetaně najdeme v rukopisné knize receptů mnicha, člena strahovského premonstrátského řádu. Samozřejmě, že nechybí M. D. Rettigová, ani slavná „Santnerka“, Marie Janků Sandtnerová. Výstava připomíná významné autory kuchařek první republiky a nejlepší autorky poválečných kuchařek a prvních propagátorek zdravé výživy v éře socializmu.

Výstavu doplňují panely představující historiky gastronomie prof. Čeňka Zíbrta a PhDr. Magdalenu Beranovou, DrSc. Panely „Historie českých kuchařských knih“ jsou částí stálé expozice Muzea gastronomie Praha, které v současné době hledá nové prostory a nového provozovatele v rámci celé České republiky. Texty ak. mal. Nina Provaan Smetanová a Bc. Maria Horníková, grafické zpracování MgA. Petr Novague.

Secese: Ze života našich prababiček
Secese – belle époque čili „krásná epocha“ – styl, který kromě architektury a výtvarného umění zasáhl všechny oblasti života – oblékání, bydlení, cestování, podobu automobilů i zámořských parníků. Na mapování všednodenního života v období secese se zaměřuje výstava zapůjčená z Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. Jednotlivé části výstavy seznámí návštěvníky s dámskou i pánskou módou, způsobem cestování nebo společenským životem daného období. Budou pozváni do salonu, na promenádu, na ples i na svatbu.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2019/aktualne-trojice-novych-vystav-v-domove-senioru-tgm/

Citace:

Vlastimil Kerl: AKTUÁLNÍ VÝSTAVY: Trojice nových výstav v Domově seniorů TGM. Muzeum Českého krasu [online]. 19.9.2019 [cit. 15.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2019/aktualne-trojice-novych-vystav-v-domove-senioru-tgm/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.