Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Flerjarmark

Řemeslné trhy v geoparku | 16. listopadu 2019, 9 - 16 hod. |

Přijďte si pořídit nejrůznější ručně vyráběné dekorace, ozdoby, bytové doplňky, svíčky, šperky apod. nebo jen nasát tvořivou inspiraci.

Již tradiční Flerjarmark se koná v našem Geoparku Barrandien dne 16. listopadu 2019 od 9 do 16 hod.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2019/flerjarmark-3/

Citace:

Vlastimil Kerl: Flerjarmark. Muzeum Českého krasu [online]. 20.9.2019 [cit. 30.11.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2019/flerjarmark-3/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.