Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Halloween v muzeu

Strašidelná cesta s úkoly | 24. října 2019 |

Zveme vás do Říše mrtvých!

Halloween pro děti na téma pohádky COCO se uskuteční 24. 10. 2019 v Muzeu Českého krasu na berounském náměstí. Na děti čeká strašidelná trasa plná úkolů a postaviček z této pohádky. Za každý splněný úkol dostanou děti drobnou odměnu. Pro úplné odvážlivce čeká na konci keramická medaile!

9 – 11:30, 13 – 18:00

Vstupné 30 Kč/dítě + 5 Kč/dospělý doprovod. Pedagogický doprovod zdarma.

Skupiny nad 10 osob objednávejte na tel. 602 386 012.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2019/halloween-v-muzeu-8/

Citace:

Vlastimil Kerl: Halloween v muzeu. Muzeum Českého krasu [online]. 25.9.2019 [cit. 6.4.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2019/halloween-v-muzeu-8/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.