Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

O čem se psalo v září 1989? – reflexe dobového tisku

Reflexe dobového tisku 1989 | září 1989 |

O čem se psalo v regionálním tisku v září 1989?

Řešení ekologické situace v berounské kotlině, rozkrádání socialistického vlastnictví, úloha socialistického učitele, práce s mládeží a přípravy na poslední spartakiádu v r. 1990 – to byla některá z témat týdeníku Budovatel.

➡️V listopadu uplyne 30 let od Sametové revoluce. Muzeum Českého krasu bude v průběhu celého roku 2019 zveřejňovat články z regionálního tisku, aby vám připomnělo, čím žilo tehdejší Berounsko, potažmo celá společnost v roce 1989.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2019/o-cem-se-psalo-v-zari-1989-%e2%80%93-reflexe-doboveho-tisku/

Citace:

Vlastimil Kerl: O čem se psalo v září 1989? – reflexe dobového tisku. Muzeum Českého krasu [online]. 16.9.2019 [cit. 18.5.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2019/o-cem-se-psalo-v-zari-1989-%e2%80%93-reflexe-doboveho-tisku/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.