Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Beseda Loděnice – Návraty rodů – Cífkovi

Beseda - obec Loděnice | 19. září 2020, 9 hod. |

Doporučujeme besedu v nedaleké obci Loděnice. Bude věnována zdejšímu významnému rodů Cífků, bývalým majitelům místního zámečku, kterého si všimnul asi každý, kdo projížděl kolem po dálnici D5.

Jeden z jeho potomků také patřil k průkopníkům cyklistiky v Čechách, kterým byla věnována naše loňská výstava:
http://muzeum-beroun.cz/…/iz-brzy-nova-vystava-dobrodruzst…/


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2020/besedalodenice-navrat/

Citace:

Vlastimil Kerl: Beseda Loděnice – Návraty rodů – Cífkovi. Muzeum Českého krasu [online]. 11.9.2020 [cit. 7.8.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2020/besedalodenice-navrat/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.