Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Aktuální program na tento měsíc

Přehled akcí | říjen 2021 |

Program na říjen je bohatý - přednáška o železnici, kino večer o útoku na sochu Klementa Gottwalda v Příbrami, dvě geologické exkurze se sběrem zkamenělin, křest regionální publikace o houbách, exkurze do hořovické  továrny Delicia, kde se vyrábí harmoniky a další zajímavé akce.

Těšíme se na vaši návštěvu.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/09/2021/aktualni-program-na-tento-mesic/

Citace:

Vlastimil Kerl: Aktuální program na tento měsíc. Muzeum Českého krasu [online]. 25.9.2021 [cit. 7.8.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/09/2021/aktualni-program-na-tento-mesic/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.