Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Osvětim – Březinka/ továrna na smrt

| |

 Přednáška si klade za cíl představit vývoj nacistického „řešení židovské otázky“, který vyústil v tzv. „konečné řešení“, tedy ve snahu o vyhlazení evropských Židů. K tomuto účelu měla posloužit zejména Osvětim, respektive malá vesnička asi 3km vzdálená od tohoto města, jež je pojmenována podle obklopujícího březového lesa – tedy Březinka. Právě zde vznikla ta nejhorší z nacistických továren na smrt tzv. Osvětim II a zde došlo k nejmasovější likvidaci evropských Židů v letech 1942 – 1944. V přednášce je použito velké množství obrazového materiálu a fotografií.

 

Přednáší: Mgr. David Palivec, Muzeum Českého krasu v Berouně

Tato akce se koná za finanční podpory města Beroun


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2010/osvetim-brezinka-tovarna-na-smrt/

Citace:

muzeum: Osvětim – Březinka/ továrna na smrt. Muzeum Českého krasu [online]. 5.10.2010 [cit. 8.12.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2010/osvetim-brezinka-tovarna-na-smrt/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.