Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Zkamenělé moře u Řeporyj

Exkurze | 16. 10. 2011 od 9 hodin | Sraz v Nových Butovicích u odjezdu autobusu č. 256

Muzeum Českého krasu vás srdečně zve na podzimní geologicko-botanickou exkurzi do okolí Řeporyj. Seznámíme se s významnou geologickou hranici požárského souvrství třetí periody starších prvohor – siluru, nasbíráme si kotevní orgány pravěkých podmořských lilijic, poznáme lokalitu s otisky prehistorických hvězdic a navštívíme klasickou lokalitu „Mušlovka“, která si svůj název právem zaslouží! Projdeme se po dně pravěkého moře a nalezneme svědky dob dávno minulých – zkameněliny tropického silurského moře: mlže, lilijice a proslulé trilobity!

„Z Berouna vlakem do Prahy – Smíchova, odsud metrem trasa B do Nových Butovic, či z Berouna autobusem do Nových Butovic, či Zličína, pak metrem do Nových Butovic.“


Zvětšit mapu


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2011/4454/

Citace:

muzeum: Zkamenělé moře u Řeporyj. Muzeum Českého krasu [online]. 3.10.2011 [cit. 14.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2011/4454/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.