Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Jenštejnský dům

Památky | Husovo nám. 87, Beroun | renesančně barokní skvost berounského náměstí

Jenštejnský dům patří k historicky nejstarším a architektonicky nejcennějším domům v Berouně. Jednopatrový štítový dům se nachází v historické zástavbě řadových domů v horní části berounského náměstí. Při prvním číslování domů v Berouně v roce 1770 obdržel číslo popisné 87.

Jenštejnský dům nechal postavit po obrovském požáru města v roce 1599 bohatý berounský měšťan a císařský rychtář Jindřich Čížek z Jenštejna, který si pro stavbu vybral berounského stavitele Jiřího Táborského. Dům pojal v pozdně renesančním stylu a z této doby se nám do dnešních dnů dochoval mramorový vstupní portál, díky vytesanému nápisu i přesně datovaný k roku 1612. Pojmenování Jenštejnský dům se vžilo mezi lidmi podle přídomku „z Jenštejna“, který si Jindřich Čížek zvolil po svém povýšení do erbovního šlechtictví. V rodině stavebníka se dům udržel ale pouze po tři generace. V roce 1652 byl kvůli dluhům zkonfiskován Janu Václavu Salátovi manželu Čížkovy vnučky Kateřiny. V následujících letech se ve vlastnictví domu vystřídalo několik majitelů. V 1. polovině 18. století si dům vyžádal kvůli požáru další přestavbu provedenou již v pozdně barokním stylu. Tuto podobu si až na drobné stavební úpravy zachoval dodnes.

Ve 2. polovině 19. století vlastnila dům židovská rodina Roubíčkových, která v přízemí domu v roce 1863 otevřela nejvýznamnější železářský obchod v Berouně. Poslední majitelka domu Kamila Roubíčková zahynula v koncentračním táboře. Po únorových událostech roku 1948 zabavil dům stát, ale i nadále v něm provozoval železářství a v první patře ponechal byty. V roce 1958 prohlásil Národní památkový ústav Jenštejnský dům kulturní památkou. V roce 1965 ustoupila obytná část domu expozicím a kancelářím berounského okresního muzea.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2013/jenstejnsky-dum/

Citace:

muzeum: Jenštejnský dům. Muzeum Českého krasu [online]. 21.10.2013 [cit. 19.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2013/jenstejnsky-dum/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.