Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

SIBIŘSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Beseda s promítáním | 19.11.2013 v 17 hodin | Prodej DVD a časopisu

Naprosto ojedinělá, sólová cesta motocyklového novináře, dobrodruha, cestovatele a fotografa Jaroslava Šímy, na motocyklu BMW F 800 GS, do ruského Vladivostoku a zpět. Rekordní cesta měřila 25 200 km, trvala 63 dní a vedla dálnou Sibiří i opuštěnými místy podél Bajkalsko-amurské magistrály.

V závěru besedy, ještě jako bonus, promítání dvacetiminutového videa, mapujícího celou cestu.

Více zde


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2013/sibirske-dobrodruzstvi/

Citace:

muzeum: SIBIŘSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ. Muzeum Českého krasu [online]. 10.10.2013 [cit. 23.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2013/sibirske-dobrodruzstvi/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.