Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

O českých dirigentech

Výstava | 9.10. - 24.11.2013, vernisáž 9.10. v 17 hodin | Muzeum Českého krasu, Husovo náměstí 87, Beroun

Výstava seznámí návštěvníky s významnými českými dirigenty Václavem Talichem, Rafaelem Kubelíkem a Karlem Ančerlem. Výstava je doprovodnou akcí 31. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun 2013 – Rok Václava Talicha.

Projekt se koná za finanční podpory města Beroun.

Response code is 404

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2013/talich13-2/

Citace:

muzeum: O českých dirigentech. Muzeum Českého krasu [online]. 4.10.2013 [cit. 18.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2013/talich13-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.