Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Generál Vilém Stanovský

přednáška | 6. 11. v 17:00 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Generál Stanovský, výjimečná, a přesto téměř zapomenutá osobnost moderních československých dějin. Člověk, který se mimořádně zasloužil o náš dnešní stát, muž, který bojoval již od prvopočátku první světové války jako legionář za vznik samostatného českého státu a po jejím skončení po roce 1918 aktivně budoval jeho vojenské letectvo. Zvláště významně se zasloužil o to, že mnoho čs. letců po okupaci odešlo do zahraničí a tam aktivně bojovalo proti nacismu. Nezlomilo ho ani dlouholeté německé věznění v koncentračních táborech, a hned po osvobození se opět vrátil k aktivní službě. Mimořádně se zasloužil po roce 1945 o znovuobnovení československého civilního letectví a aktivně pomáhal pronásledovaným západním letcům po roce 1948. To ho nakonec stálo dalších sedm let života, tentokrát v komunistických žalářích. Po návratu z vězení nezatrpkl, a stal se jdním z kmotrů a iniciátorů vzniku známého leteckého muzea v Praze ve Kbelích, jednoho z dnes největších v Evropě. A vyhrál papírovou válku s komunisty o svoji rehabilitaci ještě za jejich hlubokého panování, v roce 1972, dva měsíce před svou smrtí byl jejich soudy plně očištěn a prohlášen za nespravedlivě a neprávem odsouzeného. Čisté ideály, pevná vůle, smysl pro čest a spravedlnost, při jejichž prosazování neznal kompromis, to byl generál Stanovský.

Více o životě tohoto významného muže nám poví historik letectví Ing. Ivo Pujman.

V průběhu večere nabídneme účastníkům i čaj nebo kávu.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2014/general-vilem-stanovsky/

Citace:

Mgr. Dana Hradilová: Generál Vilém Stanovský. Muzeum Českého krasu [online]. 2.10.2014 [cit. 18.6.2019 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2014/general-vilem-stanovsky/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.