Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Václav Talich, úvahy, projevy a stati

akce | 1. 10. - 8. 11. 2016 | Muzeum Českého krasu, p.o., Husovo nám. 87, Beroun

U příležitosti Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun 2016 návštěvníkům nabízíme knihu zdarma!

Při koupi knihy „Václav Talich 1883-1961: šťastný i hořký úděl dirigenta“ od Milana Kuny nebo „ Případ Václava Talicha: k problému národní očisty a českého heroismu“ od Jiřího Křesťana dostanete knihu „Václav Talich, úvahy, projevy a stati“ od Milana Kuny zdarma.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2016/vaclav-talich-uvahy-projevy-a-stati/

Citace:

Petra Zeidlerová: Václav Talich, úvahy, projevy a stati. Muzeum Českého krasu [online]. 27.10.2016 [cit. 22.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2016/vaclav-talich-uvahy-projevy-a-stati/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.