Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Volná pracovní místa – kurátor

Nabídka zaměstnání | |

Příjem přihlášek  byl dne 3. 6. 2020 UKONČEN !!!


Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace /Beroun/

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Kurátor / kurátorka společenskovědních sbírek

Charakteristika místa:

 • Práce související se správou, dokumentací a tvorbou sbírkového fondu v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. dle potřeb a pokynů odborného oddělení včetně katalogizace, inventarizace či přípravy nového uložení sbírkového fondu.
 • Aktivní spolupráce při přípravě a stěhování sbírkového fondu MČK. Preventivní péče o sbírkové fondy včetně úklidových prací.
 • Odborná a popularizační činnost, služby odborným institucím, školám a veřejnosti – badatelům.
 • Výstavní činnost (autorsky i ve spolupráci) včetně podílu na instalaci, aktivní zapojení do přípravy a organizace muzejních programů, spolupráce s Oddělením návštěvnického provozu a edukátorem; v případě potřeby participace na zajišťování návštěvnického provozu – původcovská činnost, prodej vstupenek a suvenýrů, propagace.
 • Vykonávání administrativní práce související s činností odborného oddělení a provozem muzea.
 • Po zapracování samostatná správa a tvorba vybraného sbírkového fondu, správa depozitářů, terénní výzkum prostředí atd.

Kvalifikační a další požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání (humanitní, společenskovědní), Mgr.
 • Zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, entuziasmus, slušné a reprezentativní vystupování, organizační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce, vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
 • Znalost práce na PC a znalost základních programů
 • Fyzická a zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost
 • Výhodou praxe a orientace v historii regionu, znalost cizího jazyka, časová flexibilita
 • Vážný zájem o dlouhodobou práci v muzeu

Platové podmínky:

 • Řídí se Zákoníkem práce a NV č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Místo výkonu práce:

 • Beroun (hlavní), dle potřeb i Žebrák popř. Hořovice (služební cesty – pobočky Muzea Českého krasu)

Termín nástupu:

 • Bezprostředně po ukončeném výběrovém řízení nebo dle dohody

Písemnou přihlášku včetně všech požadovaných příloh uchazeči co nejdříve předají

 • poštou nebo osobně na podatelnu Muzea Českého krasu, p.o. (út – pá 9-11 a 13-15):

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

Podatelna

Husovo nám. 87

266 01 Beroun

 • nebo e-mailem na adresu: podatelna@muzeum-beroun.cz

Na obálku nebo do předmětu e-mailu uveďte: VŘ – pracovní pozice kurátor

Kontaktní pracovník: k osobnímu  podání přihlášek út – pá (9-11 a 13-15), H. Stejskalová – sekretariát a podatelna, tel. 601 374 206 nebo v případě nedostupnosti tel. 604 585 345.

Dotazy k VŘ na tel. 604 585 345.

Termín ukončení příjmu přihlášek bude zveřejněn na webových stránkách Muzea Českého krasu (www.muzeum-beroun.cz) minimálně tři dny předem.

K přihlášce (formulář viz níže) je nezbytné přiložit:

 1. motivační dopis
 2. fotografii
 3. strukturovaný profesní životopis s popisem průběhu dosavadního studia, zaměstnání a praxe (s uvedením názvu zaměstnavatele a vykonávané činnosti) a informacemi o znalostech, dovednostech a zájmech uchazeče
 4. kopii dokladu o dosaženém vzdělání
 5. doporučení včetně kontaktní osoby, pokud může uchazeč předložit

Další informace:

 • Zasláním požadovaných dokumentů uchazeč souhlasí, aby Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace uchovávalo a zpracovávalo jeho osobní údaje za účelem výběru uchazeče a zprostředkování zaměstnání do doby ukončení výběru a obsazení pozice vhodným uchazečem.
 • Výběrové řízení bude minimálně dvoukolové. Uchazeči vybraní na základě zaslaných přihlášek budou přizváni k osobnímu pohovoru.
 • Všichni uchazeči budou vyrozuměni. Termín osobního pohovoru bude vybraným uchazečům sdělen e-mailem nebo telefonicky.
 • Muzeum Českého krasu si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo toto výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

V Berouně dne 24. 1. 2020                                               RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., ředitelka

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2016/volna-pracovni-mista/

Citace:

Lada Nestoridou: Volná pracovní místa – kurátor. Muzeum Českého krasu [online]. 6.10.2016 [cit. 18.9.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2016/volna-pracovni-mista/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.