Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Zkamenělé poklady Barrandienu

přednáška | 19. 10. 2016 v 17,30 hod. | Muzeum Českého krasu, Husovo náměstí 87, Beroun

Agentura Koniklec, o. p. s. ve spolupráci s Muzeem Českého krasu v Berouně srdečně zve na paleontologickou přednášku Mgr. Štěpána Raka, která se uskuteční ve středu 19. října 2016 v 17,30 hod. Přednáška je součástí cyklu akcí navazujících na Týden věd o zemi – podzim v Geoparku Joachima Barranda 2016. Akce je zároveň zahrnuta do projektového celku Barrandien všemi smysly – Barrandienem po nových cestách – finančně podpořeného Ministerstvem životního prostředí a Středočeským krajem.

Vstupné dle ceníku MČK – plné 40 Kč, snížené 20 Kč


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2016/zkamenele-poklady-barrandienu/

Citace:

Petra Zeidlerová: Zkamenělé poklady Barrandienu. Muzeum Českého krasu [online]. 17.10.2016 [cit. 4.7.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2016/zkamenele-poklady-barrandienu/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.