Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY – pracovník – pokladní nebo pokladní, průvodce muzea

výběrové řízení | do 20. 11. 2017 | Muzeum Českého krasu, p. o.

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace, Husovo nám. 87/2, 266 01 Beroun

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

pracovník  - pokladní nebo pokladní, průvodce muzea

Charakteristika místa: zajištění prodeje vstupenek a suvenýrů včetně vedení peněžní agendy, vedení statistiky návštěvnosti, dozor a průvodcovská činnost v ČJ v expozicích a při akcích, v případě potřeby úklid expozičních a výstavních prostor (interiér i exteriér).

Pracovní doba: dle plánu služeb (10 – hodinová prac. směna) vč. sobot, nedělí, svátků.

Požadované vzdělání: minimálně výuční list nebo úplné střední vzdělání s maturitou, výhodou znalost cizího jazyka a regionu.

Platové podmínky: dle NV 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Termín nástupu: 1. 1. 2018, nebo dle dohody.

K přihlášce je nezbytné přiložit:

  1. motivační dopis
  2. strukturovaný profesní životopis s popisem průběhu dosavadního studia, zaměstnání a praxe (s uvedením názvu zaměstnavatele a vykonávané činnosti) a informacemi o znalostech, dovednostech a zájmech uchazeče
  3. kopii dokladu o dosaženém vzdělání
  4. doporučení včetně kontaktní osoby (pokud může uchazeč předložit)
  5. souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souhlas s prověřením referencí

Termín k podání přihlášek do výběrového řízení: do 20. 11. 2017.

Doručení přihlášek je možné písemnou formou:

  • poštou na adresu Muzea Českého krasu, p. o., Husovo nám. 87, 266 01 Beroun,
  • osobně na podatelnu MČK, Husovo nám. 87, 266 01 Beroun
  • e-mailem na adresu podatelna@muzeum-beroun.cz

Bližší informace o výběrovém řízení poskytne:

  • Mgr. Petra Zeidlerová, vedoucí návšt. provozu MČK Beroun, č. t. 601 374 208

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2017/hledame-nove-kolegy-pracovnik-pokladni-nebo-pokladni-pruvodce-muzea/

Citace:

Petra Zeidlerová: HLEDÁME NOVÉ KOLEGY – pracovník – pokladní nebo pokladní, průvodce muzea. Muzeum Českého krasu [online]. 27.10.2017 [cit. 28.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2017/hledame-nove-kolegy-pracovnik-pokladni-nebo-pokladni-pruvodce-muzea/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.