Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY – pracovník pro zajištění správy a údržby budov vč. movitého majetku muzea

výběrové řízení | do 10. 11. 2017 | Muzeum Českého krasu, p. o.

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace, Husovo nám. 87/2, 266 01 Beroun

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

pracovník pro zajištění správy a údržby budov vč. movitého majetku muzea

Charakteristika místa: správa a údržba budov, drobné řemeslné práce vč. údržby zeleně, řízení služebního automobilu – převoz majetku a osob, příprava, instalace a deinstalace výstav (montážní a instalační práce, stěhování, transport a úklid), zajištění požární prevence a BOZP ve spolupráci s externí firmou a další práce související s provozem muzea.

Požadované vzdělání: minimálně výuční list nebo úplné střední vzdělání s maturitou.

Platové podmínky: dle NV 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Termín nástupu: dle dohody.

K přihlášce je nezbytné přiložit:

  1. motivační dopis
  2. strukturovaný profesní životopis s popisem průběhu dosavadního studia, zaměstnání a praxe (s uvedením názvu zaměstnavatele a vykonávané činnosti) a informacemi o znalostech, dovednostech a zájmech uchazeče
  3. kopii dokladu o dosaženém vzdělání
  4. doporučení včetně kontaktní osoby (pokud může uchazeč předložit)
  5. souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souhlas s prověřením referencí

Termín k podání přihlášek do výběrového řízení: do 10. 11. 2017.

Doručení přihlášek je možné písemnou formou:

  • poštou na adresu Muzea Českého krasu, p. o., Husovo nám. 87, 266 01 Beroun,
  • osobně na podatelnu MČK, Husovo nám. 87, 266 01 Beroun
  • e-mailem na adresu podatelna@muzeum-beroun.cz

Bližší informace o výběrovém řízení poskytne:

  • Agata Pilmajerová, vedoucí EPO MČK Beroun, č. t. 601 374 245

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2017/hledame-nove-kolegy-pracovnik-pro-zajisteni-spravy-a-udrzby-budov-vc-moviteho-majetku-muzea/

Citace:

Petra Zeidlerová: HLEDÁME NOVÉ KOLEGY – pracovník pro zajištění správy a údržby budov vč. movitého majetku muzea. Muzeum Českého krasu [online]. 27.10.2017 [cit. 28.10.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2017/hledame-nove-kolegy-pracovnik-pro-zajisteni-spravy-a-udrzby-budov-vc-moviteho-majetku-muzea/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.