Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

JAROSLAV FOGLAR aneb Jestřáb kronikářem

přednáška | 9. 11. 2017 od 18 hod. | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Jaroslav Foglar (1907–1999), přezdívaný Jestřáb, se stal nejen nejčtenějším autorem literatury pro mládež, redaktorem úspěšných dětských časopisů Mladý hlasatel a Vpřed, tvůrcem populárního obrázkového seriálu Rychlé šípy, ale rovněž nejdéle sloužícím skautským oddílovým vůdcem a kronikářem. Nejstarší český skautský oddíl pražská Dvojka (1913), nazývaný také Hoši od Bobří řeky, Jestřáb vedl od roku 1927 a navzdory zákazům skautingu ze strany nacistických úřadů i komunistického režimu až do konce 80. let 20. století. Vyprávění o osudech archivu Jaroslava Foglara, kronikáři Jestřábovi a 70 kronikách jako jedinečném zdroji autentických zápisů, fotografií, dokumentů, kreseb a komentářů z let 1924–1985.

Přednášející: Petr Kotyk, literární historik, editor, člen PEN klubu, archivář Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2017/jaroslav-foglar-aneb-jestrab-kronikarem/

Citace:

Petra Zeidlerová: JAROSLAV FOGLAR aneb Jestřáb kronikářem. Muzeum Českého krasu [online]. 13.10.2017 [cit. 22.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2017/jaroslav-foglar-aneb-jestrab-kronikarem/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.