Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Halloween v muzeu

Doprovodný program | 31. 10. 2018 9 - 18 h | Zábavné strašení pro děti i rodiče.

Nebojte se se strašení a přijďte ve středu 31. října na Halloween do muzea. Letos na vás čeká program v duchu filmu Hotel Transylvánie. Větší skupiny prosíme objednat na tel. 720 643 050 (p. Binková, DDM Beroun).


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2018/halloween-v-muzeu-7/

Citace:

Vlastimil Kerl: Halloween v muzeu. Muzeum Českého krasu [online]. 25.10.2018 [cit. 22.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2018/halloween-v-muzeu-7/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.