Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Oslavy 28. října

Doprovodný program | 28. 10. 2018 | Beroun, Hořovice Žebrák

Přijďte s námi v neděli 28.října oslavit Den vzniku samostatného československého státu a Den Středočeského kraje. V Muzeu na vás čeká celodenní program v podobě soutěžních stanovišť na téma „Co víš o Československu?“, dále ve 14 hod komentovaná prohlídka výstavy „1968: Satira a tanky“ a od 15:30 hod. přednáška Doc. Ing. Vladimíra Švihly, Dr.Sc. ze Společnosti TGM s názvem „Masaryk jako filozof a politik.

V Geoparku Barrandien se na vás těší geolog, prohlídky s hádankami a úkoly pro děti i dospělé začínají v 10:00, 13:00 a 15:00 hod.

V Muzeu Hořovicka si můžete vyslechnout komentovanou prohlídku stálých expozic a především výstavy „Hořovice a Velká válka“, která bude po tomto datu ukončena. A od 13 do 16 hod doprovodný program v podobě výuky bubnování pod vedením lektora Jana Bíska!

V Městském muzeu v Žebráku máte při komentované prohlídce poslední šanci zhlédnout výstavu „Na frontě i v zázemí“.

Těšíme se na vás!


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2018/oslavy-28-rijna/

Citace:

Vlastimil Kerl: Oslavy 28. října. Muzeum Českého krasu [online]. 22.10.2018 [cit. 29.11.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2018/oslavy-28-rijna/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.