Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Podzimní tvoření

Doprovodný program | 30. 10. 2018 10-17 hod. | Tvoření pro děti

Nevíte, co s dětmio podzimních prázdninách?
Vyšlete je 30. října do muzea, nudit se určitě nebudou!


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2018/podzimni-tvoreni/

Citace:

Vlastimil Kerl: Podzimní tvoření. Muzeum Českého krasu [online]. 22.10.2018 [cit. 10.8.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2018/podzimni-tvoreni/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.