Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Trojice výstav o TGM v Domově seniorů

Výstava | Do 28. 2 2019 | Trojice výstav o TGM v Domově seniorů Beroun

V Domově seniorů Beroun, Pod Studánkou 1884, jsou až do konce února 2019 k vidění trojice výstavy o TGM, které mapují život prvního československého prezidenta z méně známých stránek.

Prezident T. G. Masaryk

Výstava prezentuje různá zajímavá méně známá i neznámá témata spojená s prvním československým prezidentem T. G. Masarykem (Masarykův vztah ke knihám, T. G. Masaryk a koně, Masarykovy automobily, oblíbená jídla T. G. M. a mnoho dalších).

T. G. Masaryk a železnice

Výstava prezentuje cesty T. G. Masaryka v době, než se stal prezidentem a v prezidentském období. Seznamuje návštěvníky se způsobem cestování, přináší zajímavosti o různých pobytech T. G. M. v Československu i v zahraničí.

Salonní vůz T. G. Masaryka

Výstava byla připravena ve spolupráci s Železničním muzeem v Lužné a prezentuje unikátní salonní vůz, který T. G. Masaryk využíval od roku 1930. Salonní vůz Aza 80 vyrobila firma Ringhoffer v Praze u příležitosti 80. narozenin prvního československého prezidenta. T. G. Masaryk využíval tento vůz k častým státnickým domácím i zahraničním cestám, ale také s ním jezdil na dovolené. Salonní vůz byl též součástí smutečního vlaku, který vezl zesnulého československého prezidenta z Prahy do Lán (Stochova,tehdejší nádraží Lány), při jeho poslední cestě dne 21. září 1937.

Jedná se o celkem 48 informačních panelů s texty a fotografiemi. Výstavy byly zapůjčeny z Muzea T. G. M. Rakovník.

Vstup zdarma.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2018/trojice-vystav-o-tgm-v-domove-senioru/

Citace:

Vlastimil Kerl: Trojice výstav o TGM v Domově seniorů. Muzeum Českého krasu [online]. 28.10.2018 [cit. 4.12.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2018/trojice-vystav-o-tgm-v-domove-senioru/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.